vrijdag 24 oktober 2008

Java-Bali&Zuiden

Java - Bali & Het Zuiden

***

Vooral de Kraton-culturen (de paleizen op Midden-Java) zorgden voor de mystieke trillingen, aangedikt door hun legendarische afkomst, bewaard in allerlei kronieken ...
... en hebben dat tot op de dag van vandaag volgehouden!!!
Deshalve lijkt het dat "mystiek" eerder met Oosterse gewoonten en gedachten te doen hebben dan met de Westerse doctrines. Een ware mysticus was de Boeddhistische Nagarjoena, die door de Naga's naar het in 't "Zuidelijk gelegen Paleis in de Oceaan" werd gevoerd, alwaar hij mystieke leringen verkreeg. De traditie wil dat hij zelf er 50 jaar over deed, alvorens deze leringen naar buiten te brengen. Nagarjoena, ooit "voorspeld" door de Boeddha, beschouwt de wereld als niets anders dan één groot bewustzijn. Indien op deze manier denkende kan er onderscheid gemaakt worden tussen de veronderstelde uiterlijke wereld en de bewuste gewaarwordingen die haar zichtbaar maken. Dus min of meer de wereld die wij denken te zien, en de wereld die zich werkelijk manifesteert! En deze wordt beleefd in fantasieën, dromen, uittredingen en meerdere abstracte belevenissen...

***

De figuur van de Javaanse legendarische NYAI LARA KIDUL, ook wel de NYI RÅRÅ KIDOEL genoemd, is "beroemd" geworden door Haar manifestaties als "hemelschone zeekoningin", vooral aan vissers en bezoekers die de Zuidkust van Java een bezoek brachten. Meestal mannen die wekenlang van huis weg waren en vaak lange tijd vertoefden op de oceaan in hun kleine vissersprauwtjes. Soms waren dat jonge mannen die uit de koers raakten, ouderen die de enorme torenhoge golven vreesden of gewoon enkelingen die hevig geëmotioneerd in hun angst de KONINGIN VAN DE ZUIDERZEE aanriepen. Zij "verscheen" dan, zelden als de alom bekende vertoornde Godin, maar als de hulpvaardige Zeekoningin en nam hun eenzaamheid weg, toonde aan hen het pad terug naar de kust en stelde vele vissers zelfs gerust zuiver door haar aanwezigheid. De arme mannen beleefden de manifestatie van de ZUIDZEE-GODIN letterlijk en die "mystieke verbondenheid" ging veel verder dan goedgelovigheid of bijgeloof.
***
Allerlei namen worden hieraan toegekend, zoals Javanisme, Kebatinan, Tenaga Dalam/Stille Kracht, Perkutut, Guna-Guna, de ons bekende "zwarte magie"...Die echter los staan van de beleving van allerlei mensen aan de Zuidkust van Java, zoals een "nat spoor van water met soms zeewier", wat de Vorstin achter liet bij een bezoek, of een vuurbal die vanuit de Indische Oceaan de heuvels van het Zuidergebergte inrolde, op weg naar de vulkaanberg Merapi via de Kratons van Yogya en Solo, of het betoverende gezang dat je kan horen langs de vloedlijn, wanneer de onderdanen van de Vorstin mensenkinderen roepen.
Luister goed, daarbóven weerklinkt de stem van de Vorstin zelve ...
Tot op het buurland Bali toe !!!
***

Geen opmerkingen: