donderdag 8 oktober 2009

Omni-Chat
Don't take life too seriously... you won't get out alive.

De tijd is aangebroken om de oceaan haar werk te laten doen, de vloeiende massa zal het diepste plekje bereiken in de materie en vullen met haar volle golvende energie ...

Elk punt, elke cel zal gevoed worden en de energie zal een contstante stroom ontketenen ... zo micro zo macro, zo macro zo micro !

Een nieuwe stroom volgt de nieuwe site over de GK Ratu Kidul, Koningin Der Zuiderzee, Heerseres over Geesten, Demonen en elke creatuur onder het oceaan-oppervlak, Godin van de Vloeibare Massa ...

Voel je welkom op een frisse plek op Internet bij Omni-Chat

http://groups.omni-chat.com/RatuKidulJavaZuidzeeGodin

woensdag 11 maart 2009

Barbie pop Ratu Kidul


Een schitterend opgemaakte Barbie in de lievelingskleuren van de GK Ratu Kidul, artikel erover volgt
(helaas geen fotoos )

Bron van Darwyn Tse (N.B.: soms is de site niet bereikbaar) >>>
http://kanjengratukidul.blogspot.com/2008/05/barbie-goes-south.html

vrijdag 24 oktober 2008

SuaraDariSamudraSelatan

SUARA DARI SAMUDRA SELATAN
Klanktoon Uit De Zuider-Oceaan
olie-op-linnen 50 - 60
©Roy James Döhne 1996
( in privé bezit en dus copyright geldig! )
***

SLAMAT DATANG - WELKOM
Bij de Blog der Javaanse Zuidzee GodinDeze werd gecreëerd op 20 Oktober 2008Updated: 20 - 10 - 2008
***

Bij de WebSite over deRATU KIDULKoningin Van ZuiderstrandDe aller belangrijkste Javaanse GodinVorstin Der Indische Oceaan/Samudra KidulHeerseres Over Spirits, Demonen & De Onderwereld... véél info over magie, mysterie en mystiek ...moge U vinden wat U zoekt"
Over het Mysterie kun je niet spreken,je moet erdoor gegrepen worden." René Margritte
***

Dit schilderij toont hoe vele Javanen de ZUIDZEE-GODIN "ervaren"... Let op het hele kleine bootje dat drijft op de golven vlak voor de immens-grote verschijning... De Javanen vertellen graag over hun ontmoetingen met de mythische Geest-Koningin. Zonder enig omhaal kun je allerlei verhalen horen, mits je niet de spot met hen drijft. Alle Indonesiërs leven in een cultuur die heel bewust te maken heeft met een "innerlijkgerichte" wereld. Zij respecteren hun voorouderen heel intens en brengen daarvoor de nodige offers.Alle waarnemingen en emoties verbinden zij met de natuur om hen heen en kennen daaraan en alle andere dingen zelfs zielen toe, ook wel het animsime genoemd De schitterende natuur van het meer dan 13,000 eilanden-Rijk is natuurlijk over de gehele wereld bekend. Deze is veelal woest, nog onbedorven en zelfs gevaarlijk. Of de magie nu versterkt wordt door de geheimzinnige geluiden, de kruidige geuren, of door de klamme hitte, de meeslepende gamelanklanken, de bijna slome houding van de lokale bevolking, alles speelt mee om iedereen in een andere, "zwevende" sfeer te brengen.
***

Java-Bali&Zuiden

Java - Bali & Het Zuiden

***

Vooral de Kraton-culturen (de paleizen op Midden-Java) zorgden voor de mystieke trillingen, aangedikt door hun legendarische afkomst, bewaard in allerlei kronieken ...
... en hebben dat tot op de dag van vandaag volgehouden!!!
Deshalve lijkt het dat "mystiek" eerder met Oosterse gewoonten en gedachten te doen hebben dan met de Westerse doctrines. Een ware mysticus was de Boeddhistische Nagarjoena, die door de Naga's naar het in 't "Zuidelijk gelegen Paleis in de Oceaan" werd gevoerd, alwaar hij mystieke leringen verkreeg. De traditie wil dat hij zelf er 50 jaar over deed, alvorens deze leringen naar buiten te brengen. Nagarjoena, ooit "voorspeld" door de Boeddha, beschouwt de wereld als niets anders dan één groot bewustzijn. Indien op deze manier denkende kan er onderscheid gemaakt worden tussen de veronderstelde uiterlijke wereld en de bewuste gewaarwordingen die haar zichtbaar maken. Dus min of meer de wereld die wij denken te zien, en de wereld die zich werkelijk manifesteert! En deze wordt beleefd in fantasieën, dromen, uittredingen en meerdere abstracte belevenissen...

***

De figuur van de Javaanse legendarische NYAI LARA KIDUL, ook wel de NYI RÅRÅ KIDOEL genoemd, is "beroemd" geworden door Haar manifestaties als "hemelschone zeekoningin", vooral aan vissers en bezoekers die de Zuidkust van Java een bezoek brachten. Meestal mannen die wekenlang van huis weg waren en vaak lange tijd vertoefden op de oceaan in hun kleine vissersprauwtjes. Soms waren dat jonge mannen die uit de koers raakten, ouderen die de enorme torenhoge golven vreesden of gewoon enkelingen die hevig geëmotioneerd in hun angst de KONINGIN VAN DE ZUIDERZEE aanriepen. Zij "verscheen" dan, zelden als de alom bekende vertoornde Godin, maar als de hulpvaardige Zeekoningin en nam hun eenzaamheid weg, toonde aan hen het pad terug naar de kust en stelde vele vissers zelfs gerust zuiver door haar aanwezigheid. De arme mannen beleefden de manifestatie van de ZUIDZEE-GODIN letterlijk en die "mystieke verbondenheid" ging veel verder dan goedgelovigheid of bijgeloof.
***
Allerlei namen worden hieraan toegekend, zoals Javanisme, Kebatinan, Tenaga Dalam/Stille Kracht, Perkutut, Guna-Guna, de ons bekende "zwarte magie"...Die echter los staan van de beleving van allerlei mensen aan de Zuidkust van Java, zoals een "nat spoor van water met soms zeewier", wat de Vorstin achter liet bij een bezoek, of een vuurbal die vanuit de Indische Oceaan de heuvels van het Zuidergebergte inrolde, op weg naar de vulkaanberg Merapi via de Kratons van Yogya en Solo, of het betoverende gezang dat je kan horen langs de vloedlijn, wanneer de onderdanen van de Vorstin mensenkinderen roepen.
Luister goed, daarbóven weerklinkt de stem van de Vorstin zelve ...
Tot op het buurland Bali toe !!!
***

SarangBurungWalet

SARANG BURUNG WALET
De eetbare vogelnestjes van Java
De wit-gouden duif, de zwarte raaf... en de gierzwaluw!
Dit zijn wel de meest symbolische vogels uit mythen en legenden. Om daarna direct gevolgd te worden door de adelaar, ooievaar en de meer exotische soorten, zoals de paradijsvogel, kolibri of ara-papagaai.
Java kent de legendarische gierzwaluw, in de meeste landen een doodgewoon vogeltje of zeezwaluwtje.
Doch deze kleine watersnelle roetkleurig-zwartbruine met een metaal weerschijn vliegertje is tot over de wijde grenzen van Indonesië wereldvermaard geworden!
De meer Westerse naam luidt "salangane" of het Latijnse Collocalia fuciphaga.
De Javanen noemen dit beestje de "boeroeng walèt", voorkomende in de gehele Archipel.
Echter de bijzondere specialiteit geldt de "boeroeng walèt koesappi" van Java, aan welke vooral de Chinezen een bovennatuurlijke kracht toekennen.
Het is namelijk een beroemd vogelnestbouwer, en het vogelnestje dat dit uitstekend vliegertje vervaardigt uit het speeksel, wordt door grote opgezette klieren onder de achtertong voortgebracht.
Alleen bij het bouwen der nestjes vertonen deze speekselklieren die specifieke specialiteit om daarna weer een gewone vorm aan te nemen netals bij verwante vogels.
De stof van dit speeksel bestaat uit een doorschijnend wit, cubilose genaamd of soms een bruinig-crême op lijm gelijkende massa.
Eenmaal bevestigd aan de wand van grotholen verhardt de taaie masse, laag voor laag, tot die beroemde eetbare vogelnestjes (ofwel sarang boeroeng).
***
Juist aan de Zuidkust van Java komen de meeste gierzwaluwtjes voor en worden dan ook toegekend aan de Javaanse evenzo legendarische maagdelijke
Vorstin Der Zuidzee, de Ratoe-Lårå-Kidoel.
De branding heeft met zijn donderend geweld tegen de steile zuidelijke kustmuur van het uit kalksteen bestaande gebergte diepe grote kloven uitgehold.
Dáár, waar de branding op zijn hevigst kolkt, bruist en sist zwermen een enorm aantal van deze vogeltjes door het dichte schuim de soms kilometerlange diepe holen binnen.
Om tot deze nestjes te komen, moeten de Javanen allerlei levensgevaarlijke stunten uithalen. De pluk van de nestjes geschiedt ongeveer drie tot vier maal per jaar.
Al die moeilijkheden om deze grotholen te bereiken worden echter vooraf gegaan door ceremoniële rituelen, gewijd aan de Godin Der Zuidzee.
Vooral Karang Bolong, Midden West-Java, en Rongkob, Midden-Java, zijn bekend geworden vanwege dergelijke ceremonieën.
Dit kan wel weken duren, alvorens men de 'toestemming" verkrijgt om de afdaling te beginnen boven de onstuimige golvenmassa en de gehele vogelnestpluk tot een goed einde te brengen!
***
Men vertelt over de rituelen die in alle respect en eerbied uitgevoerd worden, dat deze geen enkel van haar betovering verloren hebben tot de dag van vandaag en daarom nog net zo als in de vroegere tijden uitgewerkt worden!!!
Een Nederlandse officier wenste ooit in de bezettingstijden de "bruine godin" te ontmoeten en heeft elke gelegenheid aangepakt dit tot werkelijkheid te brengen.
Dus daalde hij mee af langs de steile rotsenkust, om binnen enkele ogenblikken geheel verdwaasd, geschrokken en totaal met grijs-geworden haar terugkeerde.
Als jonge man die net in het huwelijk zou treden, was hij gedoemd zijn haar zwart te verven vanaf dat moment...
Dit werd opgeschreven, en is zo'n bijzonder bericht over de

.*.*. Javaanse Zuidzee Godin .*.*.

Ja ... ik heb de soep van de vogelnestjes gegeten in Pattaya ...
... was héérlijk >>>

Dewi Burung Walet Kidul
Godin Der Zeezwaluwen Uit Zuiden
olie-op-linnen 60 - 80
Roy James Döhne 2006
in privé bezit

WijayaKesuma

Penawaran Istimewa Aspek Yang Wanita,
Wijaya Kesuma
Speciaal Offer Van Het Vrouwelijke Aspect,
Wijaya Kesuma
oil on linen Frans Erkelens 1996

WIJÅYÅ KESUMÅ

Hier iets over de Wijåyå Kusumå, de Heilige Bloem,
speciaal gewijd aan de Javaanse Zuidzee-Godin!

Twee wel heel bijzondere eilandjes liggen ten Zuiden van de Zuid-Javaanse havenstad Cilacap. Deze zijn geroemd om een zeldzaam-groeiende bloem die daar voorkomt, de Bloem Der Overwinning! Het ene eilandje Poelo Bandoong Lelaki wordt "mannelijk" beschouwd en het andere Poelo Bandoong Perempoean heet "vrouwelijk" te zijn. De Javanen noemen deze Pisonia Sylvestris (de Latijnse naam ervoor) de Wijåyå Kusumå, met de betekenis
wi = beschaafd, jåyå = moedig/fortuinlijk/heldhaftig en kusumå = nobel/edel/weelderig/illustere geboorte (de å spreekt men uit als een kort o als in toch).De Verboden Wereldbloem in de Zuiderzee

Lange gelee, in onheuglijke tijden, toen het wezen van de mens nog wist dat deze onsterfelijk was, bestond er een edele bloem van een bovennatuurlijke schoonheid. Geen ziel ter wereld dacht er ook maar één moment aan haar te krenken, zo hoog gold de bewondering en eerbied...

Haar naam luidde Sêkar Bijå, Bloem Van Kennis
Toen de mensdom het materiële lichaam verkreeg, geraakte de kennis van de bloem in het duister.
Men wilde haar bezitten en slechts edele moed en durf was nodig om de zeldzame bloem te plukken. Ze werd beschouwd als heilig.
De mannelijke Oppergodheid Brahma had beslist, dat het zaad van de heilige plant in het hart van de mens geplaatst zou worden. Tegelijkertijd kreeg deze een vonk van de "goddelijke wijsheid" mee in het hoofd. Hiermee begon de wens naar onsterfelijkheid bij de mens...
Indien iemand het zaad van de heilige plant tot bloei zou weten te brengen, zou onsterfelijkheid verkregen worden. De jacht op de bloesem was geopend. Alleen de hoogsten, van hoge komaf dus, werd het vergund aan de jacht deel te nemen, zo gevaarlijk was de zoektocht naar naar deze bijzondere bloesem...
Daarom plaatste Dewa Wishnoe door zijn incarnatie in Betara Kresna één der zaden van deze hemelsheid op Poelo Mêdjêti aan de Zuidkust van Java. Hij wierp vanwege het verraad van de Hemel aan de Hemel-Godin een stuk uit de Hemel in de Zuideroceaan die spontaan twee kleine rotseilandjes opwierp...
Sri Kresna kreeg de taak deze twee dorre, kale monumentjes in de zee te vormen tot enige vruchtbaarheid. Hij plantte het ene zaad, verkregen van Dewa Wishnoe, op de naakte schedels van de rotseilandjes en zie... hun wortels begonnen over grote afstand te kruipen, hechtten zich in de spleten van de eilandjes en de heesterboom Soerjå-Djåjå was geboren...
De beide rotseilandjes in de baai van Karang Bandong werden bekend als de twee samengekoppelde schuitjes in de woeste golvenzee en heetten Poelo Djoenkoeng Bandoengan of Poelo Bandong (de EIlandjes van Bandoeng). Deze werden aangeraakt door Dewa Shiwa in zijn liefdesspel. Hierdoor scheidden zij zich in hun sexe, in een mannelijk en een vrouwelijk eiland...
Het zuidelijkgelegen eilandje Poelo Bandong Lelaki (het "mannetje") distantieerde zich van het meer noordelijkgelegen eilandje Poelo Bandong Perempoean (het "vrouwtje") door de van oorsprong tweeslachtige bloem functioneel mannelijk te maken. De heesterboom op het andere eilandje, door haar veel hogere ligging (wel 100 m. hoger!) ontoereikbaar, bevatte de functioneel vrouwelijke bloemen...
De bijzondere Soerjå-Djåjå met haar hoogte van wel 13 m. riep al vanaf het begin van haar bestaan bewondering en verbazing op bij de bewonders van Java en zou zich onderscheiden van alle andere bomen en struikenheesters van haar familie. Door haar uitzonderlijke ligging en manier van overleven verkreeg de heesterboom haar heilig aanzien. Haar edele blanke bloesems werden begeerd als djimahat, een talisman, of eenmaal "in bezit" als poesaka, een heilig erfstuk. Ze werden beschouwd als de "alles overtreffende bloem",. de "bloem der overwinning, even zeldzaam als bijzonder,...
Een schenking, verworven door de bovennatuurlijke mystieke Godin Der Zuidzee...
***
Een heesterachtige boom op deze rots-eilandjes doet één keer in de zoveel tijd bloemen groeien, die alom verbazing en bewondering hebben opgeroepen. Juist die uitzonderlijke ligging in de Indische Oceaan en de manier van overleven gaf de heesterboom haar heilig aanzien, en de edele blanke bloesems werden begeerd als jimat, ofwel talisman. Verkreeg de Susuhunan of Sultan een droom, waarin deze bloem werd getoond, dan werden de ceremonieën en rituelen voorbereid om de bloem te gaan halen ...Eenmaal in bezit werd zo'n pusuaka, of erfstuk, beschouwd als de "alles overtreffende bloem". De beeldschone maagdelijke Prinses Rårå Woedoe wordt in de overlevering over de heilige bloem als "Eigenares" betiteld, daar Zij de onsterfelijkheidsbloem der overwinning weet te bemachtigen in een zeer mystiek ritueel. Dit betreft de schoonheid van de vrouw, waar de man voor zwicht. Doch een diepere zin is de "innerlijke" zuiverheid, thans beschermd door de bovennatuurlijke mystieke GUSTI KANJENG RATU KIDULdinsdag 21 oktober 2008

BedhayaKetawang

DE BEDHÅYÅ KETAWANG
Gehuld in originele Javaanse klederdracht ben je toeschouwer van een ongekend Javaans element. De tropische hitte verlaat in zwetende gedachten je lijf om elke gast mee te voeren naar legendarische tijden. Niets begrijpend wordt elk moment gevat in onmogelijke emoties, elke beweging in visuele gewaarwording van een droom.
Geuren van sterke wierook, onbekende bloemen en exotische eetwaren omhelzen je lome persoon... om nooit meer los te laten.
De mensen om je heen gaan op in het rumoer van de weëige klanken der Javaanse gamelan op het moment dat feeërieke figuurtjes binnenschrijden. Het koor ageert en droomt mee. Alles wordt nog ongelooflijker, als je in trance getroffen wordt door de griezelige schoonheid van perfectie. Kleding, make-up, haren, juwelen, ja alles is op elkaar afgestemd.
Beheersd sloom naderen de negen danseressen het midden van het open veranda vertrek en zijgen neer op de spiegelgladde vloer. Gericht naar het Heilige Zuiden brengen zij een groet met hun handen voor het gelaat. De Koningin van de Zuiderzee zal zich manifesteren, vertelt men, als een tiende schim...
Het lijkt carnaval midden in het droomzoete Java... Roy James Döhne 1998
***
Zo luidde een getuigenis van een toeschouwer van een der meest klassieke hofdansen op het Indonesische eiland Java. Deze heet de Bedhåyå, afkomstig van de eerste heersers van het Midden-Javaanse Mataram Rijk rond het einde van de zestiende eeuw. De Bedhåyå Ketawang heet de eerste gecreëerde hofdans van dit kaliber, ontstaan in dezelfde tijd dat het Westen de Middeleeuwen beleefde.

Doch de vertellingen hieromtrent luiden dat deze sacrale hofdans een erfgoed zou zijn uit lang vervlogen mythische tijden. De verbinding van de hoogst-beschouwde mannelijke aardse heerser met de hoogst-beschouwde vrouwelijke hemelse heerseres sluit haarfijn aan op de mysterieuze rituelen van de Hieros Gamos ofwel het "Geheiligde Huwelijk" in de Westerse wereld. Het zou een bizar feit zijn, wanneer deze Hieros Gamos vandaag de dag inderdaad in het Verre Oosten nog altijd wordt uitgevoerd ... lees meer >>>

Een allerschoonste dans op Java wordt uitgevoerd door negen danseressen, van oorsprong negen prinsessen... die de Javaanse Spirit-Queen RATU KIDUL noden zich te manifesteren.
De allereerste uitvoering van deze dans heet de Bedhåyå Ketawang en heeft legendarische achtergronden, hoewel de data rond 1585 wijzen naar de richting van de Panembahan Senapati ing-Galogo, de even-legendarische Vorst.
Hij zou een "mythisch verbond" met de mystieke Vorstin Van De Zuiderzee gesloten hebben, dat bekrachtigd werd in een ware liefdesrelatie met de mythische Koningin.
Het heet, volgens de overlevering, dat Zij zèlf deze dans verlangde en zich aandiende bij de eerste lessen, gekleed en getooid als een Javaanse bruid. Op de Kroningsdag van de Koning (ook de Sultan of Susuhunan genoemd) dansen negen koninklijke jonge vrouwen (ooit enkel koninklijke maagden) deze dans in naam van de Zuidzee-Koningin. Zij brengen de Koning verstrooiing van een allerhoogst niveau, gehuld in spirituele symbolieken, en trekken zich ná de dans terug samen met de Koning. Niemand weet, wat er zich daar afspeelt. Dit huwelijksritueel heeft een buitengewone hoog-gekwalificeerde vorm van hofkunst-uiting verkregen en ondanks elke voorzichtigheid omtrent de Godin Der Zuidzee RATU KIDUL, en elke nodige respect en eerbetoon, stort de media jaarlijks zich op dit wonderlijk evenement en speculeert er heftig op los!
***
Elke speciale Dinsdag, die Selåså Kliwon heet, wordt de hofdans Bedhåyå Ketawang binnen de hoge muren van het Solonese Paleis (Kraton) geoefend en worden alle egards uitgevoerd. Dat een dergelijke "ouderwets-aandoende" ceremoniële rite zich kon handhaven op zo'n hoog niveau is voor buitenlanders een merkwaardige bijzonderheid en juist die verbondenheid met een Godin plaatst vele vraagtekens.
Onderzoeken hebben "aangetoond" dat het in wezen een inlossing is van een gedane belofte (Kaoel) en gemanifesteerd wordt in een sacraal huwelijksfeest.
***
Het mysterie zou een erfgoed kunnen zijn geweest uit de oud-tijden van Egypte, Babylonië, Assyrië en Griekenland, toen de initiaties van vorsten, zoals koningen, bekrachtigd werden in een Geheiligd Huwelijk of HIEROS GAMOS.
Zelfs de Romeinse, de voor-Christelijke Schotse en Britse Koningen traden bij hun kroning in het huwelijk met een magisch, mystiek en bovennatuurlijk figuur. Deze manifesteerde zich in een ware Godin, netals bv. koning Arthur de Drievoudige Godin huwde. In feite kan men dit erfgoed rekenen tot een matriarchale nalatenschap!
***
Elke vorm van onbalans, disharmonie of wantoestand wordt gemeden gedurende de oefening van de dans (bv. menstruatie kan leiden tot ongeluks-toestanden) en vrouwelijke bediendes zorgen aan de zuidkant van het geheel open "Pendåpå"-vertrek (gelijk een veranda) voor allerlei offers, waaronder een constant brandend wierook-altaartje.
Alle offers worden na de gehele ceremonie naar bepaalde plekken gebracht, waar de toeschouwer geheel geen weet van heeft. Deze plekken, vertelt men, zijn juist díé plekken, waar de Godin zich manifesteerde aan de allereerste heersers van het Mataram Rijk.
Doch elke Javaan weet wel dergelijke plaatsen aan te wijzen en ik kan U vertellen, dat de gehele speciale omgeving daar een voelbaar trilling oproept van een zeer geladen atmosfeer!
Ik mocht er ooit bij zijn, niet uit sensatie-zucht, maar enkel om het gevoel van schoonheid, liefde, balans, harmonie en gerechtigheid aan te kunnen raken.
Of het mij lukte???

...Tja, dat zit namelijk allemaal in jezèlf... en is inderdaad een erfgoed, een wonderlijk souvenir uit verre oudtijden, toen de Godin nog een ware Godin was... lees méér >>>