vrijdag 24 oktober 2008

SarangBurungWalet

SARANG BURUNG WALET
De eetbare vogelnestjes van Java
De wit-gouden duif, de zwarte raaf... en de gierzwaluw!
Dit zijn wel de meest symbolische vogels uit mythen en legenden. Om daarna direct gevolgd te worden door de adelaar, ooievaar en de meer exotische soorten, zoals de paradijsvogel, kolibri of ara-papagaai.
Java kent de legendarische gierzwaluw, in de meeste landen een doodgewoon vogeltje of zeezwaluwtje.
Doch deze kleine watersnelle roetkleurig-zwartbruine met een metaal weerschijn vliegertje is tot over de wijde grenzen van Indonesië wereldvermaard geworden!
De meer Westerse naam luidt "salangane" of het Latijnse Collocalia fuciphaga.
De Javanen noemen dit beestje de "boeroeng walèt", voorkomende in de gehele Archipel.
Echter de bijzondere specialiteit geldt de "boeroeng walèt koesappi" van Java, aan welke vooral de Chinezen een bovennatuurlijke kracht toekennen.
Het is namelijk een beroemd vogelnestbouwer, en het vogelnestje dat dit uitstekend vliegertje vervaardigt uit het speeksel, wordt door grote opgezette klieren onder de achtertong voortgebracht.
Alleen bij het bouwen der nestjes vertonen deze speekselklieren die specifieke specialiteit om daarna weer een gewone vorm aan te nemen netals bij verwante vogels.
De stof van dit speeksel bestaat uit een doorschijnend wit, cubilose genaamd of soms een bruinig-crême op lijm gelijkende massa.
Eenmaal bevestigd aan de wand van grotholen verhardt de taaie masse, laag voor laag, tot die beroemde eetbare vogelnestjes (ofwel sarang boeroeng).
***
Juist aan de Zuidkust van Java komen de meeste gierzwaluwtjes voor en worden dan ook toegekend aan de Javaanse evenzo legendarische maagdelijke
Vorstin Der Zuidzee, de Ratoe-Lårå-Kidoel.
De branding heeft met zijn donderend geweld tegen de steile zuidelijke kustmuur van het uit kalksteen bestaande gebergte diepe grote kloven uitgehold.
Dáár, waar de branding op zijn hevigst kolkt, bruist en sist zwermen een enorm aantal van deze vogeltjes door het dichte schuim de soms kilometerlange diepe holen binnen.
Om tot deze nestjes te komen, moeten de Javanen allerlei levensgevaarlijke stunten uithalen. De pluk van de nestjes geschiedt ongeveer drie tot vier maal per jaar.
Al die moeilijkheden om deze grotholen te bereiken worden echter vooraf gegaan door ceremoniële rituelen, gewijd aan de Godin Der Zuidzee.
Vooral Karang Bolong, Midden West-Java, en Rongkob, Midden-Java, zijn bekend geworden vanwege dergelijke ceremonieën.
Dit kan wel weken duren, alvorens men de 'toestemming" verkrijgt om de afdaling te beginnen boven de onstuimige golvenmassa en de gehele vogelnestpluk tot een goed einde te brengen!
***
Men vertelt over de rituelen die in alle respect en eerbied uitgevoerd worden, dat deze geen enkel van haar betovering verloren hebben tot de dag van vandaag en daarom nog net zo als in de vroegere tijden uitgewerkt worden!!!
Een Nederlandse officier wenste ooit in de bezettingstijden de "bruine godin" te ontmoeten en heeft elke gelegenheid aangepakt dit tot werkelijkheid te brengen.
Dus daalde hij mee af langs de steile rotsenkust, om binnen enkele ogenblikken geheel verdwaasd, geschrokken en totaal met grijs-geworden haar terugkeerde.
Als jonge man die net in het huwelijk zou treden, was hij gedoemd zijn haar zwart te verven vanaf dat moment...
Dit werd opgeschreven, en is zo'n bijzonder bericht over de

.*.*. Javaanse Zuidzee Godin .*.*.

Ja ... ik heb de soep van de vogelnestjes gegeten in Pattaya ...
... was héérlijk >>>

Dewi Burung Walet Kidul
Godin Der Zeezwaluwen Uit Zuiden
olie-op-linnen 60 - 80
Roy James Döhne 2006
in privé bezit

Geen opmerkingen: